EasyRelais

Startpagina Easy Relais
Kennis maken met de verschillende modellen.
Ga naar de inhoud
Welkom op de website over het Easy Relais
In een aantal hoofdstukken wordt besproken hoe het Easy relais gebruikt kan worden. Er is nagenoeg geen technische basiskennis nodig om deze lessen te kunnen volgen.

De 'oude Flash'site is nog beschikbaar op: https://www.edutechsoft.nl/easyrelais

Er blijkt ook nog behoefte te zijn aan de originele handleiding van Moeller.
Deze website
Bovenaan het toetsenbord van je computer zitten functietoetsen.
 • Druk op F11 voor een maximaal beeld.
 • Herstellen doe je door nog een keer op F11 te drukken.

Het is de bedoeling dat je bij deze website een WIN-boek gebruikt.
(10-1-'2020)

De letters WIN staan voor:
  • Werk;
  • Instructie;
  • Naslag.

Heb je nog geen WIN-boek, vraag daar dan nu om bij je leraar.

Hiernaast staan de knoppen waarmee je de gewenste lessen kunt kiezen. Het is de bedoeling dat je de lessen in de volgorde van het WIN-boek doorloopt.
Inleiding
We zijn tegenwoordig steeds meer gewend aan en verwend door techniek. Veel dingen lijken vanzelf te gaan. Dat is natuurlijk niet zo. Gaat iets 'vanzelf' (zonder mensenhanden) dan noemen we dat automatisch.

Veel apparaten die we voor automatiseren gebruiken, voeren eerder ingevoerde opdrachten uit.
Het 'schrijven' van deze opdrachten noemen we programmeren.

Een automaat moet kunnen reageren op signalen uit de omgeving.
Daarvoor gebruiken we ingangen.

Een automaat moet andere apparaten aan of uit kunnen zetten.
Daarvoor gebruiken we uitgangen.

Het Easyrelais dat in deze lessen besproken wordt,
 • kan geprogammeerd worden;
 • heeft ingangen;
 • heeft uitgangen.
Het Easy Relais
Het easyrelais is een programmeerbaar apparaat met in- en uitgangen. Er zijn een aantal verschillende modellen van het Easyrelais.

Hieronder staan er een paar met hun kenmerken.Het hiernaast getekende model is de
Easy 500.

Deze heeft:

 • 8 digitale ingangen;
 • 4 uitgangen; (relais of transistor)
 • 16 timers, tellers,counters.
Het hiernaast getekende model is de
Easy 700.

Deze heeft:

 • 12 digitale ingangen;
 • 6 relais of 8 transistor uitgangen;
 • 16 timers, tellers,counters.

Het hiernaast getekende model is de
Easy safety.

Deze heeft:

 • 14 veilige ingangen;
 • 4 veilige transistor of relais uitgangen
 • 4 testsignalen.

In dit Easy relais zitten 2 besturings apparaten.

Een veiligheidsstuurrelais en
een besturingsunit.

Het safety relais kan gebruikt worden voor het...

 • veilig aansturen van machinetoepassingen;
 • automatisch uitvoeren van veiligheids handelingen;
 • doormeten (testen) van de draden van een aangesloten onderdeel.De modellen die je op school gebruikt zijn geschikt voor een spanning van 24 Volt. Daar is voor gekozen om er veilig mee te kunnen werken.

Let op:
Je plaatst de adapter wel in het stopcontact van 230 V, maar uit de adapter komt 24 Volt.
De verschillende modellen werken gelukkig wel op dezelfde manier. Het maakt niet uit of je een ander model Easy relais gebruikt.In de komende hoofdstukken wordt stap voor stap het gebruik en de werking van het Easy relais uitgelegd.

Veel plezier met deze lessen.Maak de vragen van dit hoofstuk in je WIN-boek.
De antwoorden kun je op deze pagina vinden.Alle (auteurs)rechten op de inhoud van de internet site en het WIN-boek, te weten alle teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, komen toe aan de eigenaar.
© 2003-2020 Clip art, Easy Computing SA.
© 2007-2020 H.O.Boorsma.


Terug naar de inhoud